Quảng Đà

Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Địa chỉ: 330 Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0966 661 020 & 0911 714 444

Email: vzinty@gmail.com

Fanpage: www.facebook.com/QuangDa.HiTech/

Giờ mở cửa: 7:30 – 21:00